Ołtarz w nawie północnej

zdj historyczne 1 20130227 1235262432

Widok z ulicy Świdnickiej

zdj historyczne 3 20130227 1823905054

Ołtarz w nawie południowej

zdj historyczne 10 20130227 1615424711

Krótka Historia

Herb Kawalerow Maltanskich

Początki kościoła p.w. Bożego Ciała przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu wiążą się z Zakonem Rycerskim Szpitalników Św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty, (kawalerowie maltańscy lub joannici).

Datą najczęściej podawaną za początek budowy jest rok 1318. Dokument cesarza Karola IV z 1351r wspomina o istniejącym już kościele Bożego Ciała. Obok kościoła był szpital zdj historyczne 2 20130227 1316809238joannitów a po drugiej stronie ulicy dom zakonny czyli Komandoria, połączony z kościołem przejściem krużgankowym nad ulicą.

W 1540 roku kościół i klasztor przeszedł pod zarząd miasta i rozpoczyna się pierwszy okres poniewierki tego obiektu zakończony dopiero w 1692 roku wykupieniem go przez diecezję dla katolików.

maj1945 1 20130227 1406911079Rozpoczyna się czas tworzenia barokowego wystroju wnętrza. W tym okresie w kościele nabożeństwa sprawowali mnisi z Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, którzy mieli siedzibę przy kościele Św. Macieja (przy
ulicy Szewskiej) – dziś gmach Ossolineum. Ten piękny okres zakończył się w czasie wojen napoleońskich. Jest to drugi okres poniewierki tego kościoła. XIX wiek to czas zburzenia Komandorii oraz przejścia nad ul. Świdnicką. Kościół Bożego Ciała wrócił do katolików dopiero w 1921 roku. W latach 1935-37 był gruntownie odnowiony. Stan z tego okresu ilustrują zdjęcia zamieszczone w górnej i dolnej części strony.

Po wojnie dopiero w 1956 roku powstała parafia z opatrznościowym proboszczem ks. Janem Smutkiem, który dźwignął kościół z ruin.

Na podstawie: Zygmunt Antkowiak „Kościoły Wrocławia”, Wrocław 1991

3  2   1
 Proboszczowie po II Wojnie Światowej:
  • 1956 – 1964    ks. Jan Smutek
  • 1964 – 1988    ks. Jarosław Chomicki
  • 1988 – 1993    ks. Jan Tyrawa (od XI 1988 biskup)
  • 1993 – 2007    ks. Andrzej Dziełak
  • 2007 –            ks. Marek Biały

Nawa północna

zdj historyczne 8 20130227 1719793271

Nawa główna

zdj historyczne 5 20130227 1224884380

Nawa południowa

zdj historyczne 9 20130227 1949756368