czwartek, 28 luty 2013 22:11

Parafialny Zespół Caritas

caritasParafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu, powstał 19.03.2007r. na bazie Parafialnej Grupy Charytatywnej. Liczy 9 wolontariuszy.

Źródłem środków materialnych i finansowych na jego działalność statutową jest ofiarność naszej wspólnoty parafialnej, która dostarcza nam systematycznie rzeczy używane i wspiera zespół finansowo, podczas okolicznościowych zbiórek w parafii.

Drugim źródłem jest Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, który zaopatruje zespół w artykuły żywnościowe z Programu PEAD i organizuje akcje, dzięki którym gromadzimy również środki finansowe.

Dzięki naszym członkom zespołu świadczymy też pomoc niematerialną podopiecznym w różnych trudnych dla nich sytuacjach, włącznie do opieki nad chorymi terminalnie z ramienia Wrocławskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.

W swojej działalności zespół współpracuje między innymi z Miejskim ośrodkiem Pomocy Społecznej i szkołami z terenu parafii.

Grupa przyjmuje w domu parafialnym za kościołem, w czwartki w godzinach 16:00 - 18:00

Odpowiedzialna:
Maria Szczepańska